logo ah kancelaria prawna
temida

Czy Temida jest ślepa? 🤔

23/05/2022 – Wpisy blogowe

Według mitologii greckiej Temida, zwana również Temis, była boginią prawa i sprawiedliwości, uosobieniem boskiego porządku świata.

Temida była jedną z wielu personifikacji prawa, w tym odwiecznego prawa natury. Poza tym czuwała nad zgromadzeniami ludowymi, opiekowała się skrzywdzonymi i wszystkimi, którzy potrzebowali pomocy. Aby zawsze była blisko, stawiano jej podobizny w najważniejszych punktach greckich miast.

Jej postać była i w dalszym ciągu jest przedstawiana z opaską na oczach, wagą, mieczem, a także wężem pod stopami oraz rogiem obfitości. Każdy z atrybutów był symbolem innej cechy bogini oraz tego, jak rozwiązywała spory i waśnie.

Co stoi za atrybutami Temidy?

TEMIDA NIE JEST ŚLEPA – choć często można usłyszeć takie stwierdzenia z ust niezadowolonych petentów wymiaru sprawiedliwości. Ma jedynie opaskę na oczach, co symbolizuje jej bezstronność. Nie może zatem widzieć, kogo sądzi. Nie może brać pod uwagę wyglądu, ubioru, wszystkiego, co zewnętrzne, a opiera się jedynie na merytorycznych argumentach, osądzając i wydając wyrok. Opaska daje jej możliwość odcięcia się od chaosu, wyciszenia się i skupienia tuż przed wyrokowaniem. Na dwuszalowej wadze, którą trzyma w dłoni, niejako waży złe i dobre uczynki oraz samą sprawę. W drugiej ręce Temida dzierży miecz – symbol końca, gotowości zakończenia sporu – aby, wymierzając sprawiedliwość, ucinać wszelkie, niekończące się spory. Ponadto Temida przedstawiana jest jako depcząca węża, który to symbolizuje wszelkie zło. Bogini, miażdżąc mu głowę, powstrzymuje jego działanie, panując nad nim. Ostatni atrybut, który przypisany jest Temidzie, róg obfitości często bywa pomijany i zapominany. Tymczasem symbolika, którą oznacza – dobrobyt, błogosławieństwo mogą zostać osiągnięte właśnie dzięki sprawiedliwemu wyrokowi bogini.

Zatem nie taka Temida straszna, jak ją niektórzy próbują przedstawiać.

Copyright 2022AH Kancelaria Prawna | Wszelkie prawa zastrzeżone