logo ah kancelaria prawna
kapelusz i klapki na plaży

O czym warto pamiętać, wyjeżdżając na zagraniczne wakacje?

11/08/2022 – Wpisy blogowe

Wakacje zbliżają się ku końcowi, powoli nadchodzi wrzesień. Wraz z nim rozpoczną się powroty do szkoły i pracy, ale także powroty z wakacji. Niektórzy jeszcze planują swoje urlopy gdzieś poza granicami kraju lub mają zamiar spędzić ostatnie chwile lata, wdychając jod nad naszym Bałtykiem. Dla wszystkich powracających z podróży wakacyjnej, a także dla tych jeszcze czekających na wyjazd, mamy parę porad prawnych dotyczących tego, jak nie zgubić głowy na wakacjach i nie tylko.

Po pierwsze – ubezpieczenia

W czasie wyjazdów na terenie Unii Europejskiej jednym z najważniejszych dokumentów jest karta EKUZ. Daje ona uprawnienia do opieki zdrowotnej w krajach należących do UE oraz warunkowo w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, a także Szwajcarii. Jednak wypadki wymagające wsparcia medyków to niejedyne sytuacje, które mogą się wydarzyć i na które warto wykupić ubezpieczenie. Należy mieć świadomość, że podczas podróży można zabezpieczyć także nasze mienie, a nawet zapewnić sobie odszkodowania w przypadku opóźnień transportu lub jego odwołania.
Jeśli jednak korzysta się z usług biur podróży i organizatorów wycieczek, ubezpieczenie często jest już zapewnione. Organizator takiego wyjazdu ma obowiązek uwzględnić ubezpieczenie NNW, jednak nie zawsze jego kwota jest adekwatna do losowych sytuacji, jakie mogą się zdarzyć. Kupując wycieczkę, powinniśmy dowiedzieć się, co obejmuje kwota ubezpieczenia i jaka jest jego wysokość. Zawsze musi być ona adekwatna do miejsca, do którego się udajemy! Zatem wyjeżdżając do kraju będącego w obrębie UE, powinna być to kwota ok. 20-30 tys. euro, natomiast poza Unią minimum 50-60 tys. euro. Może się jednak okazać, że to wciąż będzie za mało, dlatego warto nabyć dodatkowe ubezpieczenie we własnym zakresie.

Przy wyborze rodzaju ubezpieczenia powinniśmy oczywiście wziąć pod uwagę również nasz stan zdrowia – czy jesteśmy przewlekle chorzy (standardowa polisa nie obejmuje kosztów leczenia osób przewlekle chorych), czy udajemy się na wakacje, by uprawiać sport, czy może wyłącznie leżeć na plaży. Ponadto powinniśmy uwzględnić, co ubezpieczamy i na jaką kwotę. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na koszty leczenia (poza granicami UE) bądź transportu do kraju w razie wystąpienia poważniejszych problemów zdrowotnych, zwłaszcza kiedy celem naszej wycieczki jest uprawianie sportów ekstremalnych – każdą ewentualność należy brać pod uwagę, dlatego dobrym rozwiązaniem będzie także zdecydowanie się na ubezpieczenie obejmujące transport zwłok. Warto również pomyśleć o ubezpieczeniu na wypadek rezygnacji z podróży, ubezpieczeniu bagażu w razie jego utraty lub opóźnienia, a także o ubezpieczeniu OC.

Kilka słów o pamiątkach

Prawie każdy wyjeżdżając w różne zakątki kraju lub świata, przywozi dla siebie bądź dla swoich bliskich pamiątki. Nie każdy jednak zwraca uwagę na to, jak oraz z czego zostały one wykonane, zwłaszcza gdy przebywało się w egzotycznym kraju. Może się zdarzyć, że z pozoru niewinne przedmioty zostały stworzone z chronionych gatunków fauny oraz flory, co tylko przyczynia się do ich wyginięcia. Pełna lista gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r.
Przywóz wielu towarów z krajów trzecich na obszar celny Wspólnoty Europejskiej uzależniony jest od spełnienia dodatkowych wymagań – poza formalnościami celnymi – niemających charakteru fiskalnego. Takim wymogiem jest np. obowiązek przeprowadzenia kontroli granicznej przez wyspecjalizowane służby oraz konieczność posiadania określonych prawem dokumentów (zezwoleń, licencji, certyfikatów). Z tego obowiązku zwolniony jest przewóz dzieł sztuki do Polski. Należy jednak pamiętać, że jeżeli przywóz pamiątek dokonywany jest z państw nienależących do Unii Europejskiej, to transportowany obiekt należy zgłosić w urzędzie celnym w celu objęcia go procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną. Więcej informacji znaleźć można na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (https://www.gov.pl/web/sport/informator-turystyczny) bądź na stronie Straży Granicznej www.strazgraniczna.pl.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wynika, że zwolniony z niego jest import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium Polski w przypadku, gdy ilość i rodzaj tych towarów wskazuje na przywóz o charakterze niehandlowym oraz wartość tych towarów nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 300 euro. W przypadku podróżnych w transporcie lotniczym i morskim wartość ta nie może przekraczać równowartości 430 euro. Bagażem osobistym – w świetle ustawy o podatku od towarów i usług – jest cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, wjeżdżając na terytorium kraju. To również bagaż, który przedstawi on później organom celnym pod warunkiem okazania dowodu, że bagaż ten był zarejestrowany jako towarzyszący w momencie wyruszenia w podróż przez przedsiębiorstwo odpowiedzialne za jego przewóz. Natomiast przewozem o charakterze niehandlowym jest ten spełniający następujące warunki: odbywa się okazjonalnie i obejmuje wyłącznie towary na własny użytek podróżnych lub ich rodzin, lub towary przeznaczone na prezenty.

Przewóz wyrobów tytoniowych/alkoholowych i gotówki

Istotną rolę pełni kwestia przewozu wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych. Każdy kraj UE sam może określić, jakie maksymalne ilości można do niego przywieźć, a także z niego wywieźć. Jeżeli organy celne przypuszczają, że przewożony towar nie jest na własny użytek lub że jest on przeznaczony na sprzedaż, można zostać poproszonym o udowodnienie zasadności zarzutu.
Niemniej ważne jest także posiadanie gotówki. Jeżeli chcemy wjechać do UE lub wyjechać z UE z 10 tys. euro albo większą kwotą w gotówce (bądź równowartością tej kwoty w innej walucie), należy zgłosić ten fakt organom celnym. W przeciwnym razie może dojść do zatrzymania środków pieniężnych, co skutkuje grzywną.

Chcąc mieć pewność, że wyjazd za granicę będzie nie tylko udany, ale także bezpieczny, warto wziąć pod uwagę wspomniane kwestie. Mogą one okazać się istotne w przypadku pierwszego wyjazdu do obcego kraju, bowiem nie wszystkie zasady są oczywiste dla podróżujących. Dbajmy o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich!

Copyright 2022AH Kancelaria Prawna | Wszelkie prawa zastrzeżone