logo ah kancelaria prawna
pszczoła przy kwiatku

Pszczoły a polskie prawo

21/07/2022 – Wpisy blogowe

20 maja obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół. Został on ustanowiony całkiem niedawno, bo w 2018 roku przez ONZ z inicjatywy Słowenii. Święto pokrywa się z dniem urodzin (20 maja 1734 roku) Antona Janšy – XVIII-wiecznego pioniera nowoczesnego pszczelarstwa pochodzącego właśnie ze Słowenii. Światowy Dzień Pszczół ma na celu przypomnienie znaczenia tych owadów dla ludzi, a konkretniej uświadomienie, jak cenna jest ich pomoc w pozyskiwaniu żywności. To także dobry moment na zwrócenie uwagi na problemy i zagrożenie istnienia tego gatunku owadów.

Co mówi na temat pszczół polskie prawo?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w polskim prawie znaleźć można przepisy dotyczące tych stworzeń. Znajdują się one w Kodeksie Cywilnym, w artykule 182. Wynika z nich, że:
🐝 rój pszczół stanowi zasadniczo, w charakterze zbioru rzeczy, własność prowadzącego pasiekę pszczelarza,
🐝 rój pszczół staje się niczyim, a dotychczasowy właściciel traci prawo własności w sytuacji, gdy rój opuścił ul, a właściciel nie odnalazł go przed upływem 3 dni od wyrojenia,
🐝 własność roju pszczół osiadłego po wyrojeniu w cudzym ulu zajętym nabywa ten, kto jest właścicielem roju pszczół znajdującego się w ulu,
🐝 właścicielowi roju wolno w pościgu za rojem wejść na cudzy grunt, powinien jednak naprawić wyrządzoną tym szkodę,
🐝 właściciel, który odszukał rój pszczół w trzydniowym terminie, może żądać wydania roju za zwrotem kosztów poniesionych przez właściciela ula, jeżeli rój pszczół osiadł w cudzym ulu niezajętym,
🐝 właściciel odzyskuje własność roju przez objęcie go w posiadanie, jeżeli nikt inny nie objął roju i gdy nastąpiło to po upływie 3 dni.

🐝🍯🐝🍯🐝🍯🐝🍯🐝🍯🐝🍯🐝🍯🐝🍯🐝🍯🐝🍯🐝🍯

Ponadto rój pszczół jest tzw. rzeczą zbiorową albo raczej zbiorem rzeczy. Biorąc pod uwagę stadium, w którym rój się znajduje, można podzielić go na osiadły i wolny. Ten pierwszy, zwany w terminologii pszczelarskiej rodziną pszczelą, jest rojem posiadającym gniazdo woskowe składające się z plastrów będących naturalnym pożytkiem roju. Rój wolny natomiast, składający się z samych osobników lotnych, oddziela się od macierzystego roju bądź w całości opuszcza dotychczasowe gniazdo w celu zbudowania nowego gniazda. Opuszczenie gniazda przez rój zwane jest wyrojeniem (rójką).

Znaczenie pszczół jest szczególne istotne, a samo posiadanie owadów w celach przetwórczych – uregulowane prawnie. Przepisy Kodeksu Cywilnego jasno określają stanowisko właściciela roju, dlatego będąc nim, należy mieć świadomość ich istnienia oraz bezwzględnie je przestrzegać. Tylko w ten sposób jest się w stanie należycie „wykorzystywać” pszczoły dla dobra ogółu.

Copyright 2022AH Kancelaria Prawna | Wszelkie prawa zastrzeżone